Teater

Teater


Gjennom lek, fantasering og improvisasjon arbeider vi fram en større produksjon hver vår der vi blir kjent med teaterkunstens virkemidler. Vi spiller for skoler/barnehager i samarbeid med "Kulturskrinet" på dagtid og åpne forestillinger på kveldstid.
Elevene får dessuten minst en felles profesjonell teateropplevelse i løpet av skoleåret. Det kan også bli prosjekt der flere elevgrupper i kulturskolen samarbeider seg i mellom.

Vi arbeider med grunnleggende øvelser som går på trygghet, selvtillit, konsentrasjon, kreativitet, rytme, uttrykk gjennom kropp og stemme, rolletolking/karakterbygging og samarbeidsevne.

Øving på valgt forestillingssted forekommer.
Elevene må delta i noen helgesamlinger og ekstra øvingsøkter før forestillinger i hektiske perioder. Dette kompenseres med noe tidligere årsavslutning.

Undervisningstiden er 2 klokketimer. 

Fra 3. kl.

Lærere