Teater

Teater

Teaterundervisningen er inndelt etter alder:

Småtrinnet 3. - 4. klasse - Kopervik/Åkra

Mellomtrinn 5. - 7. klasse - Kopervik

Ungdom - Kopervik

I teaterundervisningen arbeider vi med grunnleggende øvelser som går på trygghet, selvtillit, konsentrasjon, kreativitet, rytme, uttrykk gjennom kropp og stemme, rolletolking/karakterbygging og samarbeidsevne.

Gjennom lek, fantasering og improvisasjon arbeider vi fram en større produksjon hver vår der vi blir kjent med teaterkunstens virkemidler. Vi spiller for skoler/barnehager på dagtid og åpne forestillinger på kveldstid. Øving på valgt forestillingssted forekommer.
Elevene må delta i noen helgesamlinger og ekstra øvingsøkter før forestillinger i hektiske perioder. Dette kompenseres med noe tidligere årsavslutning.

Elevene får dessuten minst en felles profesjonell teateropplevelse i løpet av skoleåret. Det kan også bli prosjekt der flere elevgrupper i kulturskolen samarbeider seg i mellom.

Undervisningstiden er 90-120 min. 

Fra 3. kl.

Lærere