Skoleruter

Skolerute 2023-2024

Standard skolerute for kulturskolen. Skolens ulike avdelinger har egne varianter.
Skolerute 2023-2024
Måned   Uke  
Aug. 34 Undervisning fra onsdag 23.08
  35 Undervisning
Sept. 36           ”
  37           ”    
  38           ”
  39           ”                                                      
Okt. 40           ”
  41 Høstferie
  42 Undervisning
  43 Undervisning
Nov. 44 Undervisning
  45 Undervisning
  46 Undervisning
  47 Undervisning
  48 VINTERDRØM – ALLE AVDELINGER
Des. 49 VINTERDRØM – ALLE AVDELINGER  Vanlig timeplan 4.12 for musikk
  50 Undervisning
2023 51 + 52 Juleferie fra 20.12                                           
Jan. 1 Undervisning                                           Første skoledag er tirsdag 02.01.
  2 Undervisning
  3 Undervisning
  4 Undervisning
  5 Undervisning
Febr. 6 Undervisning
  7 Undervisning
  8 Undervisning
  9 Vinterferie
Mars 10 Undervisning                                                            
  11 Undervisning                                                            
  12 Undervisning                                                            
  13 Påskeferie
April 14 Fri mandag 2. påskedag. Undervisning fra tirsdag 2. april
  15 Undervisning  
  16           ”                                                                                                            
  17           ”                                                                                                            
 Mai 18 Undervisning - fri onsdag 1. mai
  19 Undervisning - fri torsdag 9. mai
  20 Undervisning   - fri fredag 17. mai
  21 Fri 20. mai. 2. pinsedag  - planlegg. dager  21-24. mai
  22 Undervisning
Juni 23 Undervisning 
  24 Undervisning man-ons. Sommerfest torsdag 13. juni.