Strategiplan for Karmøy kulturskole 2022-2032

Strategiplanen for Karmøy kulturskole ble politisk vedtatt våren 2022.  Planen er styrende for drift og utvikling av kulturskolen.

kulturskoleplan.pdf (PDF, 5 MB)