Musikkterapi

Musikkterapi

Musikkterapi gir muligheter for utvikling og endring gjennom et musikalsk og mellommenneskelig samarbeid.
Musikk kan for eksempel skape nye muligheter for kommunikasjon og personlig uttrykk og for å arbeide med sosiale problemstillinger.
Som fagfelt kan musikkterapien forstås som studiet av sammenhenger mellom musikk og helse.

Arbeidsmåte og opplegg tilpasses hver enkelt.

https://www.musikkterapi.no/Lærere